Styret


Styret velges på årsmøtet for ett år av gangen... Litt om ansvaret..

Navn Rolle
Roger Lernes Leder
Astrid Nilssen Nestleder
Anette Ertvåg Medlem
Tove Mette Langmo Medlem
Egon Ringseth Medlem
Are Schei 1. varamedlem
May Helen Valstrand 2. varamedlem

Dokumenter

Styret