Anlegg


Dette er de som har ansvaret for at anleggene fungerer...

Navn Rolle
John Alstad
Tom Aune
Oddvar Aunhaug
Oddbjørn Berg
Oddbjørn Bergdal
Tormod Bjerksæter
Hermann Inge Breivik
Abdi Dheere
Sigbjørn Engvik
Leon Fillingsnes
Anders Hageskal
Kjell Hendseth
Kasper Hernes
Ole Jakobsen
Harald Kårøy
Steinar Lernes
Svein Moe
Ole Singsdal
Johan Skinderhaug
Geir Skogrand
Kolbjørn Skogrand
Nils Olav Solberg
Håkon Solem
Odd Spjøtvold
Ole Stamnestrø
Håvard Valstrand

Dokumenter

Anlegg