Fair Play

Rollebeskrivelse for Fair-Play ansvarlig i KIL/Hemne

Mål for stillingen

Være klubbens kontaktperson opp imot forbund og krets når det gjelder Fair-Play og hele tiden med tanke på klubbens visjon:

TRIVSEL - SAMHOLD - VARIG FOTBALLGLEDE.

Organisatorisk plassering

Fair-Play ansvarlig er underlagt Sportslig Forum og rapporterer til dem.

Arbeidsoppgaver

Har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubben FairPlay arbeid på alle lag.
Følge opp elementene i Sportsplanen i trenermøter, lagledermøter, spillermøter og foreldremøter

Dokumenter

Fair Play