Årsmøte for 2017

Tirsdag 13. mars 2018 kl. 19:00
Sted:

Klubbhuset

Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret i KIL/Hemne Fotball innen mandag 27. februar 2018, til epost post@kilhemne.no Vel møtt!
Styret i KIL/Hemne Fotball

Vedlegg

Aktiviteter