KIL/Hemne: Årsmøte 2017


Årsmøte i KIL/Hemne avholdes tirsdag 13.mars kl.1900Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes tirsdag 13. mars 2018 kl. 19.00 i KIL/Hemnes klubbhus i Ånesøyan

           
Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret i KIL/Hemne Fotball innen mandag 27. februar 2018, til epost post@kilhemne.no Vel møtt!
Styret i KIL/Hemne Fotball