Sportslig forum

Målsetting:

Arbeide med sportsplanen og med retningslinjer for bruk av spillere og sørge for at disse blir fulgt.

  • Ansvarlig for å rekruttere nye årsklasser i fotballgruppa. 
  • Ansvarlig for å sette sammen lag med nok trenere og lagledere på alle nivå.
  • Skal holde styret løpende orientert om utviklinga i alle lag.
  • Skal være medlem i de utvalg /prosjekt som det er naturlig å være med i, eller der styret velger at han/hun skal være med.
  • Ansvarlig for revidering av både sportsplan og laglederhandboka, og at disse blir tilgjengelig for hjemmesida
  • Ansvarlig for evaluering etter endt sesong samt planlegge ny.
  • Føre møtereferat.
  • Være klubbens dommerkontakt.

 

Sportslig forum består av:

Navn Rolle
Rune Bakken
Katrine Ytreland Barnefotball
Nils Halvor Snekvik Leder
Anette Ertvåg Medlem
Geir Morten Oddebug Medlem
Olav Magnus Stamnestrø Medlem
Henry Sødahl Medlem

Dokumenter

Sportslig forum