KIL/Hemne: Årsmøte KIL/Hemne Fotball


Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes tirsdag 19.mars 2019 kl.1900


Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes tirsdag 19.mars 2019 kl.1900 i klubbhuset i Ånesøyan.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret i KIL/Hemne Fotball innen mandag 11.mars 2019.


Vel møtt!

Styret i KIL/Hemne Fotball