KIL/Hemne: Hemne SparebankArena holdes fortsatt stengt.


KIL/Hemne Fotball ønsker IKKE at Hemne Sparebank Arena og Ånesøyan, skal bli et samlingspunkt for barn og unge, i nåværende korona-situasjon.

Det er i dag kommet nye retningslinjer fra NFF og NFF Trøndelag, for bruk av baner til uorganisert aktivitet.

Retningslinjene åpner for bruk av baner, men med strenge restriksjoner. Det er opp til baneeier om banen skal være åpen, og KIL/Hemne velger altså å holde Hemne Sparebank Arena stengt.

Hemne Sparebank Arena er fortsatt dekket med snø, men med det værvarslet vi ser fremover kan den fort bli spillbar.

Heim kommune har p.t. ingen korona-smittede, dette håper KIL/Hemne skal vare så lenge som mulig, og jeg håper vi står sammen om dette.

Derfor er Hemne Sparebank Arena fortsatt stengt for all aktivitet, uansett hva som kommer av retningslinjer fra forbund/krets. KIL/Hemne Fotball har ikke ressurser til å påse at retningslinjer for uorganisert bruk av banen blir fulgt.

Det vil bli gitt ny beskjed fra KIL/Hemne når banen blir åpnet.

Med ønske til alle om ei god helg!


Med vennlig hilsen

KIL/Hemne Fotball

Roger Lernes