KIL/Hemne: Årsmøte i KIL/Hemne


KIL/Hemne Fotball avholder sitt årsmøte i Bank-kaffen i Sodvinhallen, onsdag 23. mars 2022.

Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes

      onsdag 23. mars 2022 kl. 19.00

        i  Bank-kaffen i Sodvinhallen.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret i KIL/Hemne Fotball 

innen onsdag 09. mars 2022

Vel møtt!

Styret i KIL/Hemne Fotball